KPR- Obsługa Księgi Przychodów i Rozchodów (KPR-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające