Obsługa raportów kasowych (KB-05)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń