Obsługa windykacji należności (KB-04)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające