Obsługa wyciągów bankowych (KB-02)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń