Zarządzanie rozrachunkami (KB-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń