Zarządzanie kartoteką urządzeń (KART-03)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń