Zarządzanie kartoteką kontrahentów (KART-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne