Zarządzanie kalkulacjami (KALK-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające