Aktywator obiegu formularzy (AFO) – tworzenie i wykorzystanie aktywatorów formularzy (FORM-02)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające