FK - raporty i deklaracje z okresu obrachunkowego (FK-04)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające