FK - operacje zakończenia roku obrachunkowego (FK-03)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające