FK – bieżąca praca w okresie obrachunkowym (FK-02)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające