DMS – zarządzanie obiegami (DMS-02)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

  • 2. Raportowanie dokumentów w obiegu.
  • Plan ćwiczeń

    Materiały dydaktyczne

    Szkolenia uzupełniające