DMS – szkolenie podstawowe (zarządzanie systemem plików) (DMS-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Materiały dydaktyczne

Szkolenia uzupełniające