Centrum dowodzenia – raporty i zestawienia dla kadry kierowniczej firmy (CD-01)

Nabyte umiejętności

Plan szkolenia

Plan ćwiczeń

Szkolenia uzupełniające