ISOF-ERP

Zarządzanie firmą

7 wyzwań zarządzania firmą
WYGRYWAJĄCE STRATEGIE BIZNESOWE

Jak wybrać system odpowiadający wyzwaniom współczesnego rynku?

Jeśli chcesz w każdej sytuacji rynkowej mieć przewagę nad konkurencją, wybierz nowoczesny system dla swojej firmy. Dzięki ISOF podniesiesz sprawność zarządzania swoją firmą. Kadra zarządzająca często poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak wdrożyć w firmie wygrywające strategie biznesowe? Efektywnym rozwiązaniem tej kwestii jest innowacyjny system ISOF.

SPRZEDAŻ RELACYJNA
Jak efektywnie obsłużyć klienta?

Konkurencyjne przedsiębiorstwo powinno mieć system, który obsługuje wszystkie procesy zachodzące w firmie. Przykładem może tu być obsługa klienta przez CRM w systemach ERP. ISOF poprzez szereg modułów CRM wspiera SPRZEDAŻ RELACYJNĄ. Dostarcza ona kompletną wiedzę o historii sprzedaży i prowadzonych działań z klientem. Na tej podstawie umożliwia jednocześnie przewidywanie przyszłych potrzeb klienta zwiększając szansę na doprowadzenie do długofalowej i owocnej współpracy.

Jak zautomatyzować procesy i przepływ pracy?

Modelowanie procesów sprzedażowych i przepływu pracy w obiegach DMS pozwala odwzorować zależności wewnątrz firmy i w trakcie kontaktów z klientem. Kolejną zaletą jest standaryzacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych firmy w ciąg przewidywalnych czynności i zdarzeń oraz podniesienie ich jakości, jak też dokładności sprawozdań.

BALANCED SCORECARD
Jak informować o strategii firmy i sprawnie ocenić pracę pracowników?

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (ang. BALANCED SCORECARD) umożliwia informowanie pracowników o strategiach oraz łatwą ocenę działów w przekroju czasu, zadań i wyznaczonych dla poszczególnego pracownika celów. Wizualizacją tej metody jest Tablica wyników (ang. DASHBOARD), czyli wyświetlana każdemu pracownikowi tablica wyników, która umożliwia wygenerowanie zestawu wykresów powstałych w oparciu o dane raportowane automatycznie przez poszczególne moduły systemu.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
(ABC/M)
Jak ściśle kontrolować i redukować koszty?

Kontrolę i redukcję kosztów można zacząć od opracowania modelu kosztów działań w firmie oraz zdefiniowania wskaźników, które służą do poprawy efektywności działań. Modelowanie kosztów działań może być użyte w Portfoliom do bilansowania projektowanych zamierzeń i weryfikacji tych modeli w praktyce. Możliwa jest też projekcja w przyszłość przepływów gotówkowych na podstawie modeli.

PLANOWANIE SPRZEDAŻY (ang. FORECAST)
Jak zarządzać sprzedażą?

FORECAST w ISOF to zestaw funkcji pozwalających na zaplanowanie wielkości i struktury przyszłej sprzedaży, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów, bieżące śledzenie ich realizacji oraz ocenę efektywności poszczególnych pracowników i działów firmy mierzoną generowanymi przez nich przychodami i kosztami.

CONTROLLING
Jak zapewnić kierownictwu dostęp do wiarygodnych analiz?

Centrum Dowodzenia oferuje zaawansowane narzędzia analityczne. Zebrano w nim wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty ze wszystkich modułów systemu ISOF. Narzędzie jest dedykowane dla kadry zarządzającej, która musi mieć możliwość szybkiego wglądu do wielu szczegółowych raportów i analiz, bez konieczności wchodzenia do poszczególnych modułów systemu. Raportowanie finansowe w ISOF jest możliwe z uwzględnieniem tzw. raportów przestawnych, czyli z dowolnym układem wierszy i kolumn, które mogą stanowić elementy kont księgowych. Daje to możliwość pogłębionej, przekrojowej analizy dochodów i kosztów oraz ułatwia budowanie raportów finansowych i kontrolnych.

LOGISTYKA
Jak optymalnie planować, kontrolować i realizować zamówienia i dostawy?

Kluczem do efektywnego wsparcia zagadnień logistycznych jest obsługa zamówień od klientów i do dostawców. LOGISTKA jest sprzężona również z innymi modułami systemu, do których należą między innymi sprzedaż, dystrybucja, gospodarka magazynowa i zakupy. Poprawia to znacznie ergonomię pracy oraz usprawnia liczne procesy związane ze sprzedażą i zakupem towarów oraz usług. Logistyka w ISOF dotyczy nie tylko towarów. Dzięki CRM wspiera również logistykę informacji pomiędzy firmami, przykładowo o usługach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

ERP/CRM/DMS
Jak wdrożyć zintegrowane zarządzanie?

Nowoczesny system informatyczny powinien umożliwiać ścisłe zintegrowanie funkcjonalności CRM i DMS ze wszystkimi obszarami, które obejmuje ERP. Każdy z tych elementów może zadecydować o ostatecznym sukcesie biznesowym. To od potrzeb firmy zależy, które funkcjonalności są dla niej najważniejsze i które powinny być wdrożone i wykorzystywane w bieżącej działalności.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›