eFaktury

Od 1.1.2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 Nr 249, poz. 1661) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Otwiera ono drogę do upowszechnienia faktur elektronicznych, zmniejszając tym samym koszty prowadzenia działalności i zwiększając konkurencyjność firm.

HEUTHES udostępnia użytkownikom systemu ISOF obsługę faktur elektronicznych w formacie PDF oraz dołączonych do nich załączników XML. Kompletne rozwiązanie dotyczy obsługi trzech powiązanych sfer. Pierwsza z nich to realizowany w systemie proces wystawiania i wysyłania faktur pocztą elektroniczną. Druga to wsparcie procesu biznesowego towarzyszącego wprowadzaniu faktur elektronicznych - obsługi zgód. Trzecia dotyczy infrastruktury technologicznej dla firm, które chcą wysyłać faktury zgodnie z prawem i archiwizować je w systemie przez odpowiedni okres czasu wymuszony przepisami.

Funkcje systemu e-faktur w ISOF

W ramach kompletnego procesu obsługi e-faktur HEUTHES oferuje użytkownikom ISOF:

 • Wystawianie i wysyłanie e-faktur bezpośrednio z modułu Fakturowanie wykorzystując funkcjonalność modułu DMS (poczta elektroniczna) - wystarczy podpisać aneks na jeden dostęp do modułu DMS oraz jeden dostęp do modułu Konto e-mail w DMS.
 • Odbieranie e-faktur z wykorzystaniem funkcjonalności modułu DMS (poczta elektroniczna, obiegi).
 • Archiwizowanie e-faktur oraz przechowywanie historii korespondencji dotyczącej danego dokumentu.
 • Obiegi do obsługi e-faktur.
 • Dostęp on-line do faktur zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.
 • Pełną dokumentację związaną z e-fakturami.
 • Szkolenie z wykorzystania funkcjonalności związanej z e-fakturami.

Korzyści

 • Zdalny dostęp - faktury można przejrzeć w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca (na swoim komputerze, wysyłając zapytanie do jej wystawcy lub poprzez Portal Dokumentowy);
 • Redukcja kosztów - w porównaniu z tradycyjną fakturą odpadają koszty obsługi przesyłek pocztowych;
 • Wygoda przechowywania - faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca co faktura papierowa i archiwum;
 • Zgodność z prawem - otrzymujecie Państwo obsługę e-faktur zgodną z obowiązującym prawem;
 • Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej - również faktury korygujące oraz duplikaty faktur przesyłane są w formie elektronicznej;
 • Precyzyjne dostarczenie - znika ryzyko niedostarczenia faktury, gdyż trafiają one bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej;
 • Natychmiastowość - otrzymujecie Państwo fakturę niezwłocznie po jej wystawieniu;
 • Ochrona środowiska - zmniejszenie zużycia papieru i ochrona środowisko przez przejście na dokumentację elektroniczną.

E-faktura - krok po kroku

 • Krok 1 – zapoznaj się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami dedykowanego pakietu, z których możesz skorzystać oferując e-faktury swoim klientom;
 • Krok 2 - wypełnij i wyślij Zamówienie na rozszerzenie UZPI;
 • Krok 3 – wypełnij, podpisz i odeślij dokument Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej;
 • Krok 4 – skorzystaj ze szkolenia E-faktury krok po kroku (SPRZ-06).

Pakiet dokumentów

E-faktura - podstawa prawna

W polskim prawie podatkowym przepisy regulujące zasady wystawiania faktur VAT, w tym faktur elektronicznych (e-faktura) zostały zawarte w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie  Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 Nr 68 poz. 360) - status: obowiązujący;
 • Rozporządzenie  Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010 Nr 249 poz. 1661) - status: obowiązujący;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005 Nr 133 poz. 1119) - status: uchylony;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) - status: obowiązujący;
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450) - status: obowiązujący.


Proszę o kontakt w sprawie e-faktur:

Imię i nazwisko
Firma
Telefon
Adres e-mail
Uwagi
 

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›